Locatie: Ik heb een fijne goed bereikbare (fiets/auto/OV) werkplek op de Realengracht 128. Ook werk ik locaties van het coachhuis buiten amsterdam  of bij de klant op kantoor,

https://routeplanner.nl

Privacy

De veiligheid van uw gegevens

Vanaf 25 mei 2018 gaat de Autoriteit Persoonsgegevens, de nieuwe privacy wet,  de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) handhaven. Uiteraard respecteer ik die nieuwe wet en ben ik daarop voorbereid. In alle gevallen is de inhoud, aanleiding en resultaten van een opdracht vertrouwelijk. In het kader van mijn intervisie gebruik ik soms een coach-casus als voorbeeld. Dit is altijd geanonimiseerd.

Vertrouwelijkheid vind ik zeer belangrijk. Graag teken ik daartoe een overeenkomst.