Contact:

Eva Rutten           info@evarutten.nl            06.24.24.43.87

Wanneer ik aan het werk ben, staat mijn telefoon uit, dan graag contact via mail/app/sms.

Ik werk bij de klant, of in een ruimte van  coach huis in en rond amsterdam of nabij de klant. 

Als Partner van https://www.talentfirst.nl  kan ik ook samen met mijn collega's opdrachten aannemen die ik niet alleen kan doen.

Privacy

De veiligheid van uw gegevens

Vanaf 25 mei 2018 gaat de Autoriteit Persoonsgegevens, de nieuwe privacy wet,  de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) handhaven. Uiteraard respecteer ik die nieuwe wet en ben ik daarop voorbereid.

In alle gevallen is de inhoud, aanleiding en resultaten van een coachingstraject vertrouwelijk. In het kader van mijn opleiding/reflectie gebruik ik soms een casus als voorbeeld. Dit is altijd geanonimiseerd en in overeenstemming met de coachee.

Tijdens onze samenwerking ontvang ik persoonlijke informatie. Deze gebruik ik voor mijn administratie, offertes, facturen. Deze gegevens staan in een beveiligde omgeving, die alleen door mij benaderd kan worden.

De aantekeningen die eventueel gemaakt worden tijdens de sessie worden niet door mij digitaal opgeslagen. Wel digitaal maak ik een procesverslag van de sessies. In het geval wanneer een offerte wordt opgemaakt voor een medewerker, staat in de offerte geen informatie over de aanleiding/inhoud van een coachingstraject. 

Uiteraard kan inzage gevraagd worden in de eigen gegevens en een verzoek tot verwijdering daarvan worden gedaan. Deze verzoeken kunnen per mail verstuurd worden: info@evarutten.nl